Tömning av förråd

Med tiden brukar det samlas mycket i ett förråd. Vi hjälper till att tömma ert förråd på sådant som ni vill bli av med. Det hämtas, sorteras och körs till en återvinningstation. Det som kan återanvändas kan skänkas/doneras om ni så önskar, effektivt och miljövänligt. Har ni gamla datorer, hårddiskar eller känsliga dokument som ska kastas så kan dem hämtas och destrueras. Intyg lämnas på destruering.