Rengöring av soprum

Soprum kan snabbt bli otrevliga om de inte hålls rena. Soprum blir lätt smutsiga och börjar oftast då lukta väldigt illa och även dra till sig flugor och annan ohyra. Alla soprum behöver rengöras och underhållas med jämna mellanrum. Detta är extremt viktigt för att hålla skadedjur och lukt borta. Golvytorna och väggarna i ett soprum är ofta en grogrund för bakterier och skadedjur. Vi tvättar golv och väggar samt rengör sopkärl och eventuella sopnedkast, för ökad komfort och trivsel.