Intern och extern kontorsflytt

Är det så att du behöver flytta ditt kontor eller hela ditt företag?
Att flytta företaget till nya lokaler kan ofta upplevas stressfullt och omständligt.
Vi hjälper er med en helhetslösning eller delar av flytten, allt från nedmontering & emballering till att montera nya möbler. Detta kan inkludera arbete med datorutrustning som upp- eller nedkoppling, montering av möblemang samt flyttstädning som utgör slutmomentet.

Vi hjälper er med:
• Intern flytt
• Extern flytt
• Nedmontering och montering
• Uppackning och montering 
• Magasinering
• Miljöåtervinning