Intern och extern kontorsflytt

I samband med omorganisation, flytt eller annan förnyelse är det mycket som ska monteras ned, flyttas och monteras upp. Vi hjälper dig montera alla typer av möbler och inredning, som ofta kräver lite mer än bara uppackning. Montering av inredning är en stor del av vår kärnverksamhet och vi har många års erfarenhet inom området. Behovet kan variera från kontor till kontor. Vi kartlägger tillsammans med er vad som behöver utföras. Vi erbjuder allt från transport, montering, demontering, packning och återvinning till leverans och montering av möbler eller inredning, lagerhållning, utkörning och omhändertagande av gamla möbler

Intern kontorsflytt