Effektiv återvinning

Tillsammans med en av våra samarbetspartners kan vi erbjuda er en snygg och effektiv helhetslösning för er återvinning. Vi erbjuder standardkärl, sekretesskärl med lås, burstationer, holklådor och returpapperslådor i olika storlekar som vi alltid lånar ut gratis. För den som vill ha det lilla extra så erbjuder vi också stilrena miljöstationer från TreCe. Dessa möbler köper ni via oss och det finns modeller för alla typer av verksamheter.

Vi hämtar allt som normalt förbrukas på ett kontor som t.ex. returpapper, sekretesspapper, kartong, brännbart, plast, returglas, pet flaskor, returburkar, elektronik, metall, grovsopor, ljuskällor och batterier. Vi erbjuder också destruktion av hårddiskar. Vi lämnar destruktionsintyg på allt som destrueras, hårddiskar, sekretesspapper. Via kundportalen eSmart har du möjlighet att följa din verksamhets hållbarhetsarbete där samtliga återvinningsåtgärder registreras digitalt och sammanställs till statistik – direkt i portalen. 

Enkelt och miljösmart

  • Kontorspapper
  • Wellpapp och kartong
  • Sekretess
  • Förpackningar
  • Elektronik
  • Farligt avfall
  • Tonerkassetter
  • Brännbart avfall
  • Osorterat avfall

Vi hjälper dig till smarta val

Vi gör tillsammans md er en behovsanalys av vad som ska hämtas, hur ni vill sortera det och hur ofta det ska hämtas. Sen skräddarsyr vi en lösning efter just era behov och förutsättningar. De flesta av våra kontorskunder har höga ambitionsnivå och vill återvinna allt som går att återvinna. Allt från mjölkförpackningar till elektronik och sekretess. 

Kostnadseffektivt

Återvinningen på kontoret är något som bara ska fungera. Kostnadseffektivt, miljöriktigt och utan besvär. Med instruktioner och skyltar blir detta en enkel match. Efter att ni gjort ert, sköter vi resten. Full service, för att ni ska kunna koncentrera er på annat som ni är bra på.