Kontorsassistent

Hyperion Service anpassar och skräddarsyr tjänsten efter kundens behov, för att öka trivseln och effektiviteten på en arbetsplats. Kontorsassistentens uppgifter kan sträcka sig från att förbereda mötesrum inför kundmöten till att göra inköp av kontorsmaterial, posthantering samt trivsel och ordning på kontoret. Kontorsassistent en ser till att det är rent och snyggt och i sin ordning. Allt det praktiska på företaget flyter på som det ska.