Städservice Solna

Städservice Solna

En städservice Solna med verksamhet i stockholmsregionen

Vi på Hyperion Service är en städservice Solna som hjälper er att få fint hemma eller på ert kontor. För att fixa iordning hemma och se till att allt rent och fint kan vara en utmaning att hinna med. Särskilt om man har ett krävande jobb eller en familj som man vill ägna tid åt. Därför ska du höra av dig till oss så hjälper vi dig.

En städservice Solna som satsar på miljö och kvalitet

Vi har förvärvat flera olika certifikat för att säkerställa kvaliteten på vårt arbete. Bland annat har vi certifikatet ISO 45001, som är en internationell certifieringsstandard för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Med detta certifikat kan vi garantera att våra anställda arbetar på en säker och effektiv arbetsplats där alla kan arbeta på ett trevligt och produktivt sätt. Till exempel syftar ISO 45001 till att förebygga arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade problem, främja en säker och hälsosam arbetsmiljö och möjliggöra god kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Med vårt certifikat ISO9001 garanterar vi kundnöjdhet. Med arbetet för att skaffa detta certifikat har vi sett över våra interna processer och säkerställt att kundernas lätt kan förmedla sina upplevelser av våra tjänster. Med andra ord garanterar vi att vi arbetar med en samvetsgrann, systematisk och kundfokuserad verksamhet. Därtill strävar vi hela tiden mot att förbättra vårt arbete vidare.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöcertifiering. Med detta certifikat visar vi att vi arbetar efter en miljöpolicy som följer lagstiftningen. Dessutom har vi satt upp egna miljömål med steg för förbättringar.

Våra tjänster