Hyperion Service AB arbetar med helhetslösningar inom kontorsservice och erbjuder sina kunder fördelen att beställa en integrerad lösning oavsett om det gäller kontorsservice, återvinning, bemanning och lokalvård. Med lång erfarenhet av kontorsservice inom den privata sektorn erbjuder vi trygga, personliga och hållbara tjänster. Verksamheten tog fart våren 1997. Sedan september 2015 sitter vi i lokaler i Solna. Hyperion Service AB har 15 medarbetare. Sedan oktober 2019 är vi ISO certifierade enligt miljö 14001 och kvalitet 9001.

Vision, affärsidé och målsättning

Vår vision är att med ett stort personligt engagemang, en hög servicegrad bli och uppfattas som en av de ledande tjänsteföretag inom kontorsservice.

Vi ska utföra miljöanpassad lokalvård och andra servicetjänster för företag och organisationer med hög kvalitet och kompetens, samt en bra kundservice inom Stockholmsregionen. Vår konkurrenskraft fokuseras på vårt kunnande, vårt engagemang, våra resurser och våra priser.

I vårt långsiktiga arbete värdesätter vi den personliga kontakten, tydlighet och öppenhet. Vår målsättning är att med nöjda kunder och nöjd personal skapa tillväxt och lönsamhet.